تورهای مسافرتی داخلی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای مسافرتی داخلی زمینی و هوایی ویژه نوروز 98

تورهای داخلی نوروزی
مشهد
 • مشهد
 • کیش
 • قشم
 • شیراز
 • کرمان
 • خوزستان
 • چابهار

تور مشهد 5 به 7 اردیبهشت 98

امتیاز 5.00 از 5
700,000 تومان 565,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 565.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 5 به 8 اردیبهشت 98 ( قطار )

امتیاز 5.00 از 5
300,000 تومان 250,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 250.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 7 به 10 اردیبهشت 98 ( قطار )

500,000 تومان 240,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 240.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 8 به 11 اردیبهشت 98 ( قطار )

400,000 تومان 240,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 240.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 6 به 8 اردیبهشت 98

امتیاز 5.00 از 5
700,000 تومان 535,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 535.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 6 به 9 اردیبهشت 98 ( قطار )

امتیاز 5.00 از 5
500,000 تومان 250,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 250.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 7 به 9 اردیبهشت 98

امتیاز 5.00 از 5
630,000 تومان 530,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 530.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 8 به 10 اردیبهشت 98

امتیاز 5.00 از 5
600,000 تومان 510,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 510.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 9 به 11 اردیبهشت 98

امتیاز 5.00 از 5
600,000 تومان 515,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 515.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 9 به 12 اردیبهشت 98 ( قطار 6 تخته )

400,000 تومان 240,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 240.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 9 به 12 اردیبهشت 98 ( قطار 4 تخته )

400,000 تومان 280,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 280.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تور مشهد 10 به 12 اردیبهشت 98

600,000 تومان 555,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 555.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

تورهای مسافرتی خارجی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای مسافرتی خارجی زمینی و هوایی ویژه نوروز 98

تورهای خارجی نوروزی
استانبول
 • استانبول
 • آنتالیا

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 4 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 2.995.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 5 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 3.145.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 6 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 3.845.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 7 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 3.945.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 4 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 3.795.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 5 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 3.995.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 6 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 4.195.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 7 شب )

امتیاز 5.00 از 5

شروع قیمت از 4.395.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تورهای کمپینگ و طبیعت گردی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای اسکی ، کویرگردی و جنگل نوردی ویژه نوروز 98

تورهای طبیعت گردی نوروزی
کویر مصر
 • کویر مصر
 • کویر مرنجاب
 • جزیره هرمز
 • جزیره قشم
 • دشت هلن

آفر تور کویر مصر 11 اردیبهشت 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
450,000 تومان 263,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 263.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 11 اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر تعطیلات شهریور 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه تعطیلات شهریور 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 20 شهریور 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 20 شهریور 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 27 شهریور 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 27 شهریور 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 3 مهر 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 3 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 10 مهر 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 10 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 17 مهر 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 17 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 24 مهر 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 24 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

آفر تور کویر مصر 4 اردیبهشت 98 ( هتل یه تا )

امتیاز 5.00 از 5
رزرو و فروش

قیمت 183.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 4 اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

آفر تور کویر مصر اقامتگاه افضل 11 و 13 فروردین 98

امتیاز 5.00 از 5
رزرو و فروش

قیمت 231.000 تومان

اقامت در اقامتگاه سنتی درجه یک افضل

با خدمات فولبرد ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس درجه یک توریستی)

آفر تور کویر مصر اقامتگاه حشمت فروردین 98

امتیاز 5.00 از 5
رزرو و فروش

قیمت 222.000 تومان

اقامت در اقامتگاه سنتی درجه یک حشمت در دل روستای مصر

با خدمات فولبرد ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس درجه یک توریستی)

آفر ویژه تور کویر مصر اقامت اسکندر فروردین 98

امتیاز 5.00 از 5
رزرو و فروش

قیمت 213.000 تومان

اقامت در اقامتگاه سنتی درجه یک اسکندر

با خدمات فولبرد ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس درجه یک توریستی)

معرفی تور های نوروز ۹۸

گروه گردشگری مرجع سفر سعی در این داشته تا تور های نوروزی ۹۸ را با بالا ترین تنوع شامل تورهای داخلی و خارجی به سراسر جهان است .

به شما علاقه مندان به تور های نوروز ۹۸ معرفی و ارائه کند .

که به صورت پکیج تور و یا رزرو بلیط هواپیما و هتل و خدمات مسافرتی قابل ارائه است .

تور نوروز 98 را می توانید به صورت آنلاین از طریق وب سایت و تماس با مشاوران خریداری کنید .