تورهای مسافرتی داخلی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای مسافرتی داخلی زمینی و هوایی ویژه نوروز 98

تورهای داخلی نوروزی
مشهد
 • مشهد
 • کیش
 • قشم
 • شیراز
 • کرمان
 • خوزستان
 • چابهار

آفر تور هوایی مشهد

رزرو و فروش

آفر تور مشهد هوایی

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه

آفر تور زمینی مشهد

رزرو و فروش

آفر تور مشهد زمینی

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه

تور مشهد تابستان 98 ( قطار 4 تخته )

1,530,000 تومان 520,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 520.000تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه

تور مشهد تابستان 98 ( قطار 6 تخته )

1,530,000 تومان 520,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 520.000تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه

تور مشهد تابستان 98 ( هوایی )

1,200,000 تومان 850,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 850.000تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه

تور مشهد تابستان 98 ( اتوبوس )

485,000 تومان 299,000 تومان
رزرو و فروش

شروع قیمت از 299.000تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد 

آفر تور مشهد 12 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 199.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

آفر تور مشهد 13 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 205.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

آفر تور مشهد 14 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 195.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

آفر تور مشهد 15 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 190.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

آفر تور مشهد 16 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 193.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

آفر تور مشهد 17 اردیبهشت 98 ( اتوبوس )

رزرو و فروش

شروع قیمت از 190.000 تومان

اقامت در هتل های درجه یک

با خدمات فول برد ویژه اردیبهشت 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس )

تورهای مسافرتی خارجی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای مسافرتی خارجی زمینی و هوایی ویژه نوروز 98

تورهای خارجی نوروزی
استانبول
 • استانبول
 • آنتالیا

تور زمینی استانبول تابستان 98 ( 4 شب )

2,090,000 تومان 1,990,000 تومان
رزرو و فروش

تور زمینی استانبول تابستان 98 ( انفرادی )

2,090,000 تومان 1,990,000 تومان
رزرو و فروش

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 4 شب )

شروع قیمت از 2.995.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 5 شب )

شروع قیمت از 3.145.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 6 شب )

شروع قیمت از 3.845.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

آفر تور استانبول نوروز 98 ( 7 شب )

شروع قیمت از 3.945.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 4 شب )

شروع قیمت از 3.795.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 5 شب )

شروع قیمت از 3.995.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 6 شب )

شروع قیمت از 4.195.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تور استانبول نوروز 98 ( 7 شب )

شروع قیمت از 4.395.000 تومان

پرواز پگاسوس و معراج

مجری مستقیم تور استانبول با گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره

برای مشاوره و رزرو تور با شماره   09120165216 02144288568   تماس بگیرید | 24ساعته

تورهای کمپینگ و طبیعت گردی

مشاوره و رزرو تور 02144288568 | 09120165216 | 09120122879

تورهای اسکی ، کویرگردی و جنگل نوردی ویژه نوروز 98

تورهای طبیعت گردی نوروزی
کویر مصر
 • کویر مصر
 • کویر مرنجاب
 • جزیره هرمز
 • جزیره قشم
 • دشت هلن

پیش فروش تور کویر مصر 27 شهریور 98 ( هتل یه تا )

273,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 273.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 27 شهریور 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

پیش فروش تور کویر مصر 27 شهریور 98 هتل یه تا (VIP)

313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 27 شهریور 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور کویر مصر 3 مهر 98 ( هتل یه تا )

273,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 273.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 3 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 3 مهر 98 هتل یه تا (VIP)

313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 3 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور کویر مصر 10 مهر 98 ( هتل یه تا )

273,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 273.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 10 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 10 مهر 98 هتل یه تا (VIP)

313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 10 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور کویر مصر 17 مهر 98 ( هتل یه تا )

273,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 273.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 17 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 17 مهر 98 هتل یه تا (VIP)

313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 17 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور کویر مصر 24 مهر 98 ( هتل یه تا )

273,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 273.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 24 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 24 مهر 98 هتل یه تا (VIP)

313,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 313.000 تومان

اقامت در هتل سنتی یه تا

با خدمات فولبرد ویژه 24 مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور کویر مصر 3 مهر 98 ( بوم گردی مهرجان )

223,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 223.000 تومان

اقامت در اقامتگاه بوم گردی مهرجان ( فول گارانتی )

با خدمات فولبرد ویژه مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور کویر مصر 10 مهر 98 ( بوم گردی مهرجان )

223,000 تومان
رزرو و فروش

قیمت 223.000 تومان

اقامت در اقامتگاه بوم گردی مهرجان ( فول گارانتی )

با خدمات فولبرد ویژه مهر 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

معرفی تور های نوروز ۹۸

گروه گردشگری مرجع سفر سعی در این داشته تا تور های نوروزی ۹۸ را با بالا ترین تنوع شامل تورهای داخلی و خارجی به سراسر جهان است .

به شما علاقه مندان به تور های نوروز ۹۸ معرفی و ارائه کند .

که به صورت پکیج تور و یا رزرو بلیط هواپیما و هتل و خدمات مسافرتی قابل ارائه است .

تور نوروز 98 را می توانید به صورت آنلاین از طریق وب سایت و تماس با مشاوران خریداری کنید .