تور خوزستان

 Khuzestan Tour

☎ رزرو و هماهنگی تور خوزستان : 88509785 021 – 09120122879

نمایش یک نتیجه

نمایش ستون کناری
نحوه نمایش 9 24 36

تور VIP خوزستان تا شوش هتل گرگر 6 | 13 فروردین 98

قیمت 697.500 تومان

اقامت در هتل گرگر

پذیرایی (صبحانه و 1 ناهار) نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس Vip)

تور خوزستان زمینی 13 فروردین 98

قیمت 380.000 تومان

اقامت در سوییت به صورت گروهی

بدون پذیرایی ویژه 13 فروردین 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس Vip)

تور خوزستان زمینی 3.5 روزه 14 اسفند

قیمت 650.000 تومان

اقامت در اقامتگاه بومگردی درجه یک

با خدمات فولبرد ویژه اسفند 97

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور خوزستان زمینی 3.5 روزه 21 اسفند 97

قیمت 740.000 تومان

اقامت در اقامتگاه بومگردی درجه یک

پذیرایی(3صبحانه ، 3ناهار) ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور خوزستان زمینی 4.5 روزه نوروز 98

قیمت 830.000 تومان

اقامت در هتل گرگر درجه یک

پذیرایی (4صبحانه ، 2ناهار) ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )

تور خوزستان زمینی هتل آپادانا 9 | 13 فروردین 98

قیمت 450.000 تومان

اقامت در هتل آپادانا

پذیرایی (صبحانه و عصرانه) ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور خوزستان زمینی هتل سنتی 7 و 11 فروردین 98

قیمت 795.000 تومان

اقامت در هتل سنتی

پذیرایی (صبحانه و ناهار) نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس Vip)

تور خوزستان زمینی هتل سنتی طیب 11 فروردین 98

قیمت 695.000 تومان

اقامت در هتل سنتی طبیب

پذیرایی (صبحانه و ناهار) نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس Vip)

تور خوزستان زمینی هتل گرگر 4 فروردین 98

قیمت 560.000 تومان

اقامت در هتل گرگر

با خدمات فولبرد ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس توریستی)

تور خوزستان زمینی ویژه سیزده بدر

قیمت 390.000 تومان

اقامت در سوییت های گروهی درجه یک

بدون پذیرایی ویژه نوروز 98

وسیله نقلیه تور ( اتوبوس VIP )